Akcjonariusze Getin Holding S.A.


Posiadający powyżej 5%


Stan na 27.11.2018 r.
(zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta)


Kapitał zakładowy: 18 976 734,20 PLN

*w tym 34,17% LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie i 9,99% Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl