Dywidendy

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 r. w wysokości 525 503 978,99 zł na następujących warunkach:


• wysokość dywidendy: 73 110 043,40 zł;
• w podziale dywidendy uczestniczyły 731 100 434 akcje; na każdą akcję przysługiwała dywidenda w wysokości 0,10 zł;
• dzień dywidendy: 30 kwietnia 2013 r.;
• dzień wypłaty dywidendy: 21 maja 2013 r.

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl