Rada Nadzorcza


Leszek Czarnecki, Przewodniczący

 

Dr Leszek Czarnecki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest absolwentem Harvard Business School (AMP). Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986 r., tworząc Przedsiębiorstwo Techniki Alpinistyczno-Nurkowej TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991 r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce. W 1998 r. dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę jako jeden z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998 r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004 r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości będą wyznaczać kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki został wpisany jako jedyny Polak. W listopadzie 2004 r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005 r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce. Został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez Polską edycję magazynu Forbes w latach 2005, 2006 i 2007.

W 2009 roku został uznany przez Puls Biznesu za „Przedsiębiorcę XX-lecia” w organizowanym przez dziennik konkursie, a także otrzymał nagrodę honorową w konkursie „Przedsiębiorca Roku”, przyznaną mu przez Ernst & Young. PKPP Lewiatan wręczył w 2010 roku Leszkowi Czarneckiemu Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego za osiągnięty sukces w biznesie oraz aktywne uczestnictwo w działalności na rzecz środowiska biznesu. W plebiscycie organizowanym w 2011 rokuprzez organizację Pracodawców RP i Puls Biznesu otrzymał kolejną nagrodę dla „Przedsiębiorcy Roku 2010”. W tym samym roku otrzymał również wyróżnienie „Business Leader of the Year” przyznawane przez Warsaw Business Journal. W 2013 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą Specjalną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za pasję i konsekwencję w kreowaniu nowych projektów gospodarczych oraz wizjonerskie prowadzenie biznesu na rynku publicznym. W 2014 roku Leszek Czarnecki został uznany przez Redakcję Gazety Giełdy Parkiet Człowiekiem rynku kapitałowego z okazji 25-lecia przemian ustrojowych.

Dr Leszek Czarnecki jest członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów:

 

 • Getin Holding S.A. w Warszawie (Przewodniczący)
 • Getin Noble Bank S.A. w Warszawie (Przewodniczący),
 • Open Finance S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (Przewodniczący),
 • Fundacja Noble (Przewodniczący),
 • Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący)
 • Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie (Wiceprzewodniczący).

 

 

Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący

Remigiusz Baliński jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University Chicago (MBA). Od 1996 r. jest Prezesem Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu.

 

 • W latach 1993-1994 był Członkiem Rady Nadzorczej Gliwickiego Banku Handlowego.
 • W latach 1993-1996 pracował także jako doradca Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a w roku 2001 został Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki.
 • W latach 1997-2001 był Prezesem Zarządu Efi sp. z o.o. (firmy wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej EFL S.A.).
 • W latach 2001-2002 doradca i prokurent samoistny Efi sp. z o.o.

 

Remigiusz Baliński, dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu ich funkcjonowania, podejścia do klienta i zwiększania udziałów w rynku. Jest także ekspertem od zagadnień finansowych przedsiębiorstw, uregulowań prawnych, systemu i zwyczajów rynku kapitałowego w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami wyspecjalizowanych pracowników, ich szkoleniem i motywowaniem.

Poza tym pełni też funkcje:

 

 • Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Prezesa Zarządu RB Consulting sp. z o.o. we Wrocławiu,

 

Remigiusz Baliński jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek:

 

 • Getin Holding S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Bank S.A. w Warszawie (Wiceprzewodniczący),
 • Getin Fleet S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący),
 • Multifinance Expert sp. z o.o. we Wrocławiu (Przewodniczący),
 • Idea Fleet S.A. we Wrocławiu,
 • Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o.


Bogdan Frąckiewicz

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – studia podyplomowe  w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego. Menedżer, przedsiębiorca. Posiada bogate doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania spółkami kapitałowymi. W latach 1980 - 1984   był nauczycielem w zawodowej szkole średniej a następnie do 1988 roku prowadził własną działalność gospodarczą. Od roku 1988 związany z branżą ubezpieczeniową. W  PZU SA we Wrocławiu pełnił funkcje likwidatora szkód a następnie kierownika Referatu Odszkodowań majątkowych i osobowych.

W latach 1995 - 2011 pracował w TU Europa SA gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Odszkodowań, a następnie przez kilka kadencji Wiceprezesa Zarządu pełniąc jednocześnie, w latach 2002 – 2011, funkcję Wiceprezesa Zarządu TU na ŻYCIE EUROPA SA. W latach 2010 - 2011 jako lider projektu tworzył od podstaw, aż do uzyskania licencji, struktury towarzystwa ubezpieczeniowego w Ukrainie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z rynkami finansowymi  Rosji, Białorusi, Ukrainy gdzie kierował  strukturami sprzedażowymi TU Europa SA udzielając się również w działaniach wielu organizacji zagranicznych   i międzynarodowych. 
Od 2012 roku współzałożyciel i wspólnik Rewersis Sp z o.o. w tym Prezes Zarządu w latach 2012 – 2013.
Od 2014 roku jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem Elbost Sp. z o.o..

Od 2019 roku do kwietnia 2022 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej M.W. Trade SA, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN. 

Od 2021 roku do września 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA

Inne pełnione obecnie funkcje:

 • Od 2017 roku Członek niezależny Rady Nadzorczej OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A., w tym Przewodniczący Komitetu Audytu RN.
 • Od 2019 roku Członek Rady Nadzorczej Noble Finance SA.
 • Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Brokers SA.
 • Od 2020 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA.
 • Od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej Open Finance SA., w tym niezależny Członek Komitetu Audytu. 
 • Od 2021 roku Członek Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

 

Adam Maciejewski

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania oraz programu International Institute for Securities Markets Development w Waszyngtonie.


W latach 1994-2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełnił szereg funkcji eksperckich i zarządczych. W latach 2006/2014 zasiadał w Zarządzie GPW, gdzie odpowiadał m.in. za organizację notowań, rozwój rynku instrumentów pochodnych oraz systemy informatyczne. Kiedy w latach 2013/2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GPW została uznana w rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzając m.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu. Z jego inicjatywy GPW:

 

 • objęła znaczący pakiet akcji w nowo powstałej, paneuropejskiej platformie obrotu akcjami Aquis Exchange, która aktualnie notowana jest na London Stock Exchange i obraca akcjami spółek z 14 rynków europejskich
 • powołała Instytut Analiz Rynkowych i Ratingu (aktualnie Polska Agencja Ratingowa SA)

Zasiadał w radzie Federation of European Securities Exchanges w Brukseli, radzie dyrektorów Aquis Exchange Ltd w Londynie, radach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii SA, Bond Spot SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, FINDER SA, Graal SA i wielu innych.Był członkiem Konwentu Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowej Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 2014 został laureatem głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix Manager Award 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania”.


Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate Social Responsibility oraz Individual Social Responsibility.

 

Jerzy Pruski

Pan Jerzy Pruski został powołany do Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z dniem 28 maja 2021 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Był ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. Pan Jerzy Pruski od dnia 7 listopada 2018 roku zasiadał na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A., pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. Wcześniej od lutego 2017 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W okresie 2012 - 2015 pełnił funkcję Prezesa i Przewodniczącego Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (IADI). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2008-2009 związany z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie m.in., pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.
Od 2004 do 2008 roku Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

 

Stanisław Wlazło

Niezależny Członek Rady Nadzorczej Getin Holding SA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu) (1985), a także absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2013).


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2014 – obecnie - Elbost Sp. z o.o. – współwłaściciel, Wiceprezes Zarządu,
 • 2012 – obecnie - Rewersis Sp. z o.o – współwłaściciel, Prezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2003 – 2011 - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu,
 • 2002 – 2003 - Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A. w Mysłakowicach k/Jeleniej Góry – Członek Zarządu,
 • 2001 - STGroup S.A. we Wrocławiu – Członek Zarządu ds. Finansowych,
 • 1999 – 2001 - MR Leasing Service S.A. we Wrocławiu (obecnie EFL Service S.A. ) – Prezes Zarządu,
 • 1998 – 1999 - Agencja Ratalnej Sprzedaży „ARS” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy, Prokurent Spółki,
 • 1995 - 1998 - Towarzystwo Ubezpieczeniowe „EUROPA” S.A. we Wrocławiu – Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
 • 1995 - Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu - specjalista ds. finansowych,
 • 1994 - 1995 - Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. we Wrocławiu - Dyrektor Oddziału,
 • 1992 - 1994 - Dolnośląski Bank Gospodarczy S.A. we Wrocławiu - Główny Księgowy, Wiceprezes Zarządu,
 • 1985 - 1992 - Jelczańskie Zakłady Samochodowe „JELCZ” w Jelczu - Laskowicach - referent ds. ekonomicznych i planowania, od 1989 roku kierownik działu ekonomicznego.


CZŁONKOSTWO  W RADACH NADZORCZYCH:

 • Członek Rady Nadzorczej Idea Box ASI SA
 • Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu
 • 2021 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Home Broker SA
 • 2018 – obecnie - Przewodniczący (wcześniej Członek) Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. w Warszawie, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia
 • 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. we Wrocławiu - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2017 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. w Warszawie - Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
 • 2016 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w Warszawie – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 • 2016 – 2017 - Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI S.A. w Warszawie,
 • 2012 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. we Wrocławiu,
 • 2010 – 2011 - Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,
 • 2009 – 2015 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Hovertech S.A. w Miłoszycach,
 • 2005 – 2006 – Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A. we Wrocławiu.