Zarząd


Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu

Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 1993 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1993 - 1996 odbył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskał tytuł radcy prawnego.

W latach 1993 - 2005 pracował w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A (EFL S.A), zajmując kolejno stanowiska: Dyrektora Departamentu Prawnego od 1993 roku, Członka Zarządu od 1995 roku, Pierwszego Wiceprezesa Zarządu od 1998 do 2002 roku i Prezesa Zarządu od 2002 do 2005 roku.

W latach 2002 - 2008 Piotr Kaczmarek  związany był z Grupą Credit Agricole – właścicielem EFL S.A. od 2001 roku, zajmując kolejno stanowiska: Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. w latach 2002-2005, Senior Project Managera odpowiedzialnego za projekty w Europie Wschodniej w latach 2005-2006.  W latach 2006-2008 pełnił funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Credit Agricole Bank Ukraina w Kijowie,
W latach 2008 - 2014 związany był z Grupą Alfa Bank zajmując stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za bankowość detaliczną w spółce Alfa Bank Ukraina w Kijowie.
Piotr Kaczmarek był także:

Członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A. w latach 1995-1999 i 2003-2004.
Członkiem Rady Nadzorczej spółki Getin Service Provider S.A w latach 2000-2002.
Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Europa Życie S.A. w latach 2002-2003.
Członkiem Rady Nadzorczej LUKAS Bank SA (Grupa Credit Agricole) w latach 2003-2006 i 2007-2008.
Członkiem Rady Nadzorczej Idea Money S.A. w Warszawie.

 

Piotr Kaczmarek  zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

Idea Bank S.A. Ukraina z siedzibą we Lwowie (Przewodniczący)
Getin International S.A w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (Przewodniczący)
New Finance Service sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie
TU Europa S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)
TU na Życie Europa S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (Wiceprzewodniczący)

Piotr Miałkowski, Wiceprezes Zarządu

Pan Piotr Miałkowski Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 25-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do Zarządu Getin Holding, od 2018 roku był Wiceprezesem Zarządu Idea Banku. W latach 2000-2018 był związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, później jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999
KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group,
1999 – 2000
BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
2000 – 2013
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
2013 – 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
2018
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance
2018 – 2020
Idea Bank SA, Wiceprezes Zarządu

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu